Naši sponzoři


Hosting zdarma
banan webhosting

Hledáme další sponzory, kteří by byli ochotni věcně nebo finančně pomoci rozvoji této soutěže konané pro všechny neregistrované volejbalisty našeho kraje.
Sponzorům nabízíme propagaci na našich internetových stránkách, vystavení reklamních panelů a možnost nabízení svých výrobků či služeb v hale při konání soutěží, umístění reklamních log na veškeré tiskoviny (propozice, rozpisy, výsledky atd) zasílané účastníkům OVL.
Věcná nebo finanční pomoc by byla realizována Smlouvou o sponzorském daru nebo Smlouvou o zabezpečení propagace a reklamy.
V případě zájmu kontaktujte prosím pořadatele.

HOME 24.8.2010
RaM